براي اخذ مدرک دانشگاه غیر حضوری به موسسه مشاوران برتر مراجعه كنيد.

 

آموزش الكترونيكي تكيه و نياز زيادي به رايانه و استفاده از آن دارد. بخش عمده آموزش مجازي امروزه با استفاده از كامپيوتر دنبال مي شود و به علت نقض پر رنگ اينترنت در اين زمينه گاه با واژه هايي چون آموزش كامپيوتري و آموزش اينترنتي نيز از آموزش الكترونيكي ياد مي شود.

 

مزاياي آموزش مجازي

آموزش مجازي داراي مزايا و فوايد زيادي براي دانش پذيران است كه در ذيل به آنها اشاره مي شود:

 

عدم نياز به حضور فيزيكي و رفت و آمد: در مدل آموزش مجازي چون استاد و دانشجو با استفاده از بسترهاي الكترونيكي همچون اينترنت و ويدئوكنفرانس با هم ارتباط دارند لزومي به حضور فيزيكي همزمان استاد و دانشجو در يك زمان خاص در يك مكان خاص نيست. اين امر هزينه زماني و مالي رفت و آمد و حضور را براي دانشجو و استاد از بين مي برد؛ و باعث مي شود دانشجوياني كه مشغله كاري زياد دارند بتوانند در ساعات فراعت خود از اين آموزش استفاده كنند.

هزينه به نسبت كمتر: هزينه توليد محتواي آموزش مجازي كمتر از محتواي آموزش حضوري است و علاوه بر اين مخاطبان هر سري از آموزش مجازي را مي توان زياد نمود تا هزينه هاي آن كم شود. بعد از ايجاد محتواي آموزشي مي توان اين محتوا را چند بار استفاده كرد و هزينه ها را كاهش داد. آموزش الكترونيكي امكان استفاده از محتواي آموزشي را براي اقشار بيشتري از جامعه فراهم مي كند.

تنظيم سرعت يادگيري: در اغلب مدل هاي آموزش الكترونيكي آموزنده مي توان سرعت فراگيري مطالب را كاهش و يا افزايش دهد و از انعطاف پذيري آن استفاده كند.

آموزش محتواي مورد نياز: فراگيران در دوره هاي آموزش مجازي مي توانند بر روي آنچه نياز دارند و قصد دارند ياد بگيرند تمركز كنند و از تكرار ياد گرفتن آنچه مي دانند پرهيز كنند. با اين نكته و توجه به اين امر كه در آموزش مجازي دانشجو محور يادگيري است سرعت يادگيري حتي تا ۵۰% افزايش مي يابد. علاوه بر اين اتلاف زماني در دوره هاي آموزش مجازي به علت عدم نياز به حضور فيزيكي و رفت و آمد خيلي كم است.

جذابيت بصري و شنيداري: اكثر محتواي آموزش مجازي به روش هاي جديد و جذاب بصري و ديداري ساخته مي شود و از كسل كنندگي و يكنواختي كتاب هاي قديمي ديگر خبري نيست. همين اتفاق شور و انرژي دانش پذيران (به ويژه دانش پذيران جوان و نوجوان) را براي آموزش افزايش مي دهد و از خستگي در اثر مطالعه زياد كم مي كند.

به روز بودن محتوا: سرعت عرضه و توليد محتواي الكترونيك نسبت به محتواي چاپي و فيزيكي بيشتر است و خيلي سريع مي توان محتواي جديد را به دانش پذيران عرضه كرد. حال آنكه تغيير محتواي آموزشي چاپي به علت هزينه هاي بالاي توليد و عرضه محتوا سخت است و اين تغيير دير انجام مي شود. اين اتفاق باعث شده براي برخي حوزه ها كه محتواي آموزشي مدام عوض مي شود (مثل آموزش نرم افزارها) ديگر استفاده از محتواي چاپي و فيزيكي هيچ توجيهي نداشته باشد.

افزايش كيفيت يادگيري: استفاده از محتواي بصري و چندرسانه اي باعث درگير شدن بخش هاي زيادي از مغز مخاطب مي شود و كمك مي كند محتواي آموزش داده شده تا زمان بيشتري در ذهن او ثبت شود حال آنكه محتواي يكنواخت عرضه شده در كتاب ها و جزوات آموزشي بسيار فرار است و به سرعت از ذهن مخاطب پاك مي شود.

رعايت عدالت آموزشي: با استفاده از آموزش الكترونيك و كاهش هزينه ها و همچنين برقرار شدن امكان استفاده از آموزش براي كاربران مناطق دوردست و محروم، عدالت و برابري آموزشي ايجاد مي شود.

استفاده از اساتيد در مكان هاي مختلف: چون در اين دوره نيازي به حضور فيزيكي و دائمي استاد نيست مي توان از اساتيدي كه در مكان ها و دانشگاه هاي مختلف حضور دارند استفاده كرد.

مطالعه مجدد و چندباره: هر دانشجو به هر تعداد كه بخواهد مي تواند از محتواي آموزشي استفاده كند و آن را مجددا مرور كند.

استفاده از جديدترين متدهاي آموزش: در آموزش الكترونيكي همواره از به روزترين روش هاي آموزشي بري انتقال محتوا به مخاطب استفاده ميشود ولي آموزش كلاسيك در اغلب مواقع در استفاده از روش هاي جديد آموزش ناتوان نشان داده است.

امكان استفاده از محتوا در حين سفر و كار و ... : براي استفاده از محتواي آموزش آنلاين نيازي به حضور در محل خاصي نيست و مي توان از هر جا با استفاده از يك كامپيوتر و اينترنت در كلاس درس حضور يافت. اين اتفاق آموزش را براي افرادي كه دائم در سفر هستند ممكن مي كند.

استفاده از بهترين اساتيد: در آموزش حضوري بايد استاد در كلاس درس حضور به هم برساند و به همين دليل مي تواند تعداد معدود و ثابتي دانشجو را تحت پوشش قرار دهد و به اين دليل بسياري از دانش پذيران از مزيت استفاده از اساتيد قوي و پخته و تحصيل كرده باز مي مانند و بايد از اساتيد ضعيف تر استفاده كنند. اما با آموزش مجازي مي توان امكان استفاده از برترين اساتيد در هر حوزه را به همه دانش پذيران داد.

امكان يادگيري ضمن كار: براي اكثر افراد شاغل در كار، آموزش با فارغ التحصيل شدن از دانشگاه تمام مي شود و ديگر نمي توانند در حين كار به يادگيري ادامه دهند. اما آموزش مجازي امكان يادگيري حتي با داشتن سنگين ترين كارها را به دانشپذيران مي دهد.

منبع:

https://iran-mavad.com/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C